Gå ud! Vær lys!

 

Jeg har igennem et stykke tid gået og tænkt over, hvordan er det Jesus ønsker, at vi møder mennesker. Jeg har også tænkt, hvorfor er der mon ikke flere, der går rundt og prædiker evangeliet......
Jeg læste lidt i evangelierne for og finde ud af, hvordan vi bør møde mennesker. Der har været en del snak om, at vi bare skal gå hen til folk og spørge om de er syge, det mener jeg ikke, for mig virker det underligt. Jeg har ikke kunnet finde bibelsk belæg for, at det er måden og møde mennesker på. Måden vil jo være okay, hvis det er en synlig syg eller tilskadekommet person, det er enkelt og spørge, om vi må bede for dem og i den anledning, hvis ja, og prædike evangeliet og så lægge hånd på og bede for dem.

Hvis vi nu stille og roligt begynder og følge Jesus og lytte til, hvad han siger og handle på det, så sker der ting og sager i åndeverdenen. Jesus siger i Matt.4:19 ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.”

Spændende……menneskefiskere……..Ikke nok med, at vi skal følge Jesus, så skal vi også fornægte os selv. Matt.16:24 ” Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.” Fornægte vore egne behov eller sætte behovet til side. Jesus først, dig/mig bagefter…..

Jesus bad for syge også dem, der var synlig syge lamme, blinde …osv. Ja han satte nogle fri fra dæmoner og onde ånder. Der står ikke, at han kun bad for de syge og så prædikede bagefter. Der står, at Jesus prædikede og så bad for de syge. I Matt.9:35 står det sådan her: ”Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse.`”

Her ser vi, at Jesus prædikede først og så bad for de syge bagefter. Jesus beder os om og gå ud i al verden og prædike evangeliet, hvad holder os tilbage?.......

Men så ser vi i Matt.15:30-31 at der blev der bragt mange syge mm hen til Jesus og han bad for dem. Her prædikede han ikke først prøv og læs: ” Og store folkeskarer kom hen til ham med lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem, så skaren undrede sig, da de så, at stumme talte, vanføre blev raske, lamme gik, og blinde kunne se. Og de priste Israels Gud.” Det virker på mig som om, han bare beder for dem og de bliver helbredt, hvad tænker du?

I forbindelse med og gå ud kan jeg ikke krybe uden om missionsbefalingen….læg lige mærke til befaling….Det var ikke et spørgsmål om vi vil, det er en befaling. Prøv lige og læs Matt.28:18-20 Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Det er da et af de mere spændende skriftsteder, for Jesus siger det til ALLE os kristne uden undtagelse. Det vil også sige, at alt det Jesus har lært BEFALER han os og gå ud og lære de ufrelste, læg mærke til, at det ikke var et spørgsmål, men en befaling. Læg lige mærke til, der står ikke kun til evangelister, præster, profeter osv. Det er til ALLE kristne. Men, men, men det er ikke a»lt….altså at vi skal prædike og døbe. Der står videre i Luk.24:47” Således står der skrevet: "Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.” Her skal vi også prædike omvendelse.

I Mark.16:15-18 Bliver vi igen bedt om at gå ud..der står: ”Så sagde han til dem: Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.” Og her skal vi også drive dæmoner ud og tale i nye tunger, ja og tage på slanger og drikke gift uden det skal skade os….

Læg lige mærke til, at her skal vi prædike evangeliet først og så lægge hænderne på de syge…..


I min verden må det betyde, at vi først skal prædike evangeliet og så bede for de der er syge. Nu kommer jeg lige med et vidnesbyrd mere, for der er mere kraft i og prædike evangeliet først ……end vi lige tror.

Vidnesbyrd: ”Herren havde sendt mig ud og gå i byen, jeg gik så op af gågaden og var i Ånden, jeg troede så jeg skulle ned på et værested, der lå til højre, nej det kunne jeg ikke, så jeg forsatte ligefrem. Der mødte jeg så en narkoman, som jeg kendte fra min gade-evangelisering, han var ved og blive nedtrappet af metadon og var nået ned på 3, men hver gang han kom derned, fik ufattelige mavesmerter. Jeg sagde til at det kunne Jesus ordne for ham og jeg begyndte og prædike evangeliet og pludselig midt i det hele afbrød han mig, han sagde stop! Du behøver ikke sige mere, det er væk. Han var dybt taknemlig og jeg var dybt forundret. Her står jeg, som jeg har lært, og prædiker evangeliet og manden blev sandelig helbredt!.......jeg lå ikke hænderne på ham, jeg var bare ved og levere verdens bedste budskab og vupti! Så var han helbredt… Wow! Der er mere kraft i og prædike evangeliet end jeg lige troede. Jeg var Gud dybt taknemlig og dybt forundret. Jeg prædikede evangeliet, jeg lagde ikke hånd på ham." Gud er god!

Personligt går jeg tur på gaden og beder Gud sende dem på min vej, som der har brug for et møde med ham. Når jeg går på gaden, er jeg fyldt med Ånden og jeg smiler, for jeg tænker på Guds kærlighed til mig og glædes over de små og store oplevelser, jeg har med ham. Jeg går og smiler og glædes over min frelse. Det tiltrækker mennesker, at jeg smiler, når jeg smiler skinner mine øjne. Der står en god beskrivelse her i Luk.10:33-36 ” Ingen tænder et lys og sætter det ned i kælderen eller ind under en skæppe; man sætter det i en stage, så de, der kommer ind, kan se lyset.Dit øje er legemets lys. Når dit øje er klart, er også hele dit legeme lyst; men er det mat, er også dit legeme mørkt. Se derfor til, at lyset i dig ikke er mørke! Hvis altså hele dit legeme er lyst og ingen del mørk, så vil det være helt lyst, som når lysets stråler skinner på dig.”

Så kan det på mig virke bemærkelsesværdigt, at mange kristne faktisk går og er alvorlige og nogle har nok i sig selv. Ja jeg véd godt, at der er nogle på vej som har det skidt, men jeg vil bare sige til enhver der læser dette ”Rejs dig bliv lys!” Es.60:1-5 ”Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Løft blikket, og se dig omkring: De samles alle og kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre bæres ved hoften. Da stråler du af glæde, når du ser det, dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig og folkenes rigdom kommer til dig.

Min konklusion er, at vi skal møde mennesker med Guds kærlighed, være milde og venlige med et smil på læben prædike evangeliet for dem først og derefter lægge hænderne på de syge, drive ud dæmoner og onde ånder. Døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Gudsfrygt må være ind over her. Vandre i Ånden, gøre Guds vilje, være lydige og give han al æren. Amen! 

Guds fred!

Info:

 

Jeg har oversat til engelsk med hjælp fra google, håber det er blevet godt. Først kan de læses på dansk, der efter på engelsk.
 
have  translated  into English  with  help  from  google , hope  it  has been  well.  First , they can  be read  in Danish then in English.

 Please write me and tell me if something isn`t translated correct.

 

Hvem/hvad er du?


Jeg har fået på hjerte at tale lide om frihed til at være den du er. Det kan være, du finder ud af, hvem du er også i åndelig sammenhæng. Den visdom jeg vil dele, tror jeg vil ændre vores selv billede til det bedre, men også forløse flere i tjeneste for Herren, hvor de kommer til at vandre i det, der er givet dem fra Gud. Jeg vil dele det her, fordi det er, hvad jeg fik besked på. Giv det videre til andredet I har fået. Vi har ikke fået det for at skal beholde det for os selv. Så hermed gives det videre.


I mange menigheder og kirker sidder der mange tjenester stille på stolen, fordi de ikke ve, hvem de  er eller, hvad de er. Gud har givet os alle et kald og en vision. Vil vi gå efter det, må vi kæmpe os igennem mange kampe for at nå derhen. Det kan ikke nytte noget at sidde stille på stolen og så regne med, at vi er på vej til Himmelen, det er en løgn fra helvede, det er i hvert fald der man ryger hen, hvis man ikke gør noget som helst.

Find ud af hvad Guds plan for dit liv er, hvad er din vision? Hvem er du? Menneskets identitet er meget original. Læs: 

Sal.139,11-18  
Jer.29,11.15

Når du opdager Guds vilje for dit liv, bliver du begejstret.

Der er 4 forskellige temperamenter, se hvem du er, jeg gør så det nu at jeg skriver  temperamentet og derefter det åndelige, der passer ind i det enkelte temperament.

1.) Sangviniker stærk følelsesmæssige:
Sangviniker: Varme mennesker, snakker hele tiden, lette at omgås, har gode historier, de er gode entertainere, burde være sekretærer, der vil de være gode, de er glade, favner bredt. De bryder let sammen, men kommer også nemt tilbage, de bærer ikke så hårdt på tingene også når de er såret, de kan græde. De kan komme til at tale, så de fornærmer mennesker, sommetider taler de, før de tænker.

Sangviniker den åndelige identifikation:
Evangelist: Personorienteret, de vil fiske mennesker, folk vil blive frelst. De har en sjovial/glad personlighed. De er gode til at opmuntre. De er også gode Profeter, fordi de er g ode til at opmuntre. De er gode til at nå ud til folk. Menighedsplantning brug deres gaver, de er gode til at tilbede, de får folk til at danse og n g yde det, de får folk med. Børnearbejde , børnene drager til dem. De fortæller historier, børnene lytter til dem og venter på dem. Børnene elsker dem. De er gode til forbøn . De ønsker at udtrykke , det der er i dem. Elsk dem, de har brug for at ud trykke sig. Brug dem i drama , lovsang eller  sportssammenhæng . Brug dem til at bygge Guds Rige. De er glade og får folk til at føle sig glade. De bliver brugt i lederska b .

2.) Flegmatiker, meget stærk, rolig og stabil:
Flegmatiker: De er solide mennesker, stædige, når de tager en beslutning, så står de på det, de er sløve, de kan gøre dig frustreret. De er langsomme til at bevæge sig. Når du arbejder med flegmatikere, lærer du tålmodighed, de tror de har al tid i verden. Du skal vide, hvordan du skal leve sammen med en flegmatiker, de er de mest stædige, her på jorden.

Flegmatiker, den åndelige identifikation:
Gode lærere: De er stille, de er gode lærere alle elsker dem, gaver til at fostre børn, det er en salvelse, deres rolige karakter, stabilitet, tjenende tjeneste. Og pga. deres tjenende tjeneste kalder vi dem pastorer, gode hyrder og gode fædre/mødre.
De skal have af vide, hvad de skal. De er barmhjertige, de ønsker at se fred. De kan også være gode givere. De efterlader kartoflerne i dit hjem uden du ænser det. Lederskab, deri har de brug for at blive skubbet ud i vandet, hvor de skal svømme. De skal vide, hvor de skal skubbes hen, sæt et mål for dem og se de vil svømme efter det. De er gode lyttere, vi kan li`dem, fordi de er fredfyldte.

3.) Melankoliker, perfektionister,humørsvingninger:
Melankoliker: De er perfektionister, humørsvingninger, de bliver styret af humørets tilstand, alt skal stå perfekt, hvis du stiller tingene forkert, eksploderer de, de er megethumørsvingende efter, hvad ben de fik ud af sengen. Når de arbejder, arbejder de af hele deres hjerte, de er selvopofrende.

Melanoliker den åndelige identifikation:
Melankoliker: De gør ting, for at folk ikke skal skubbe dem, de er selvopofrende, når de får et projekt, ja, går de først igang, er de ikke til at stoppe, de er perfektionister. Får du dem i kirken, vil der være en orden og vi vil elske dem. De er gode  ledere. De leder deres eget liv. De er tænkere, de handler ikke, før de har alle fakta. De ønsker ikke at blive skubbet. De er rigtig gode lærere. De er gode til at instrurere, de er forfattere. Sæt en koleriker og en melankoliker sammen, så vil menigheden blive perfekt. De er gode apostle pga. deres natur, deres evne til at organisere. De har øje for at se sønner og døtre, de ønsker at opdrage dem, elske dem til at gøre, hvad Gud vil bruge dem til og udruste samt udfordre dem.

4.) Koleriker, bevæges af temperament:
Koleriker: Bevæges af deres temperament, de er varme, der er ikke noget at sige imod dem, de er ligesom diktatorer. De får dig til at gøre ting, de jager dig, de er gode, for de bringer dig til at bede, de er bestemte, de får dig til at tage dig sammen, hidsighed pga. denne, kan de være meget sarkastiske. Når de bliver vrede, kan de finde på alt. Du skal vide, hvordan du håndterer dem. De får folk til at vågne op. De er fulde af idéer, de har planer, de får ting til at ske, de går efter deres mål uden at rokke.

Koleriker, den åndelige identifikation:
Koleriker: De har mange idéer, de har planer, de tænker fremad. Gud giver dem overblik over tingene på forhånd. Visdom og kundskab til det de skal, Gud giver dem idéerne og visdommen. Tænkere, de er gode til at motivere andre, de kaldes motivatorer. De giver folk et skub. Profeter, de opererer i den 5-foldige tjeneste, de tænker stort, de har store planer, de kan være nationale. De ender ofte med profetisk salvelse.
De handler i ledelsesmæssig autoritet, hvis de ikke er født påny, kan de blive diktatorer. De er forsvarere, de værner om det de gør, de ønsker, at det lykkes, de bliver også kaldt invadres, nogen der invaderer. opfinder, hvis en koleriker finder ud af, hvem han/hun er, kommer menigheden til at ekspandere, de vil gøre det, der er i deres hjerter. De er gode organisatorere.

Hvem er du???

Hvorfor investerer du ikke de gaver, Gud har givet dig ind i menigheden?

Når du har læst det her, tænker du måske, jamen jeg kan placere mig selv i flere grupper......så er det nok rigtig nok, de fleste har lidt fra 2 grupper, sommetider 3, det behøver jo ikke være det hele fra alle 2-3 grupper, du kender dig selvgodt nok til at være helt ærlig, så du ved, hvem du er og i, hvilken "ramme" du skal sætte dig selv i.

Det her er vigtigt for hele menigheden at vide, for så kommer hver enkelt medlem til at tjene Herren med de gaver, han har lagt ned i dem. Der er ikke nogen, der er bedre end andre, vi er alle kaldet og den mangfoldighed, Herren har sat sammen, får menigheden til at vokse, og det er jo det, vi gerne vil se ske.

Vandrer du i din egen salvelse, du kan IKKE vandre i andens salvelse, så går det galt. Husk! Gud har givet den enkelte, de gaver der skal til, for at lykkes i deres kald.

Gud er en stor og mangfoldig Gud. Intet er umuligt for ham.

Jeg håber du har fået noget ud af at læse det her eller så må du jo skrive en besked til mig.

Gud velsigne dig!

Amen!

Kærlig hilsen
Ruth 🙂

Who and what are you???

I've got the heart to speak the freedom to be who you are. It maybe  you find out who you are also in a spiritual context. The wisdom I want to share, I think will change our self-image for the better, but also redeem more in service to the Lord, how they're going to walk in what is given them from God. I will share it here because it's what I was told. Give it to others that you have received. We have not gotten it to be keep it to ourselves. So hereby given that on.

In many congregations and churches are many services still on the chair, because they do not try, who they are or what they are. God has given all of us a call and a vision. Will we go for it, we must fight our way through many battles to get there. It's no use to sit still on the chair and then assume that we are on the way to heaven, it is a lie from hell, it is certainly that you smoke go if you do not do anything.

Find out what God's plan for your life, what is your vision? Who are you? Man's identity is very original. Read:

Sal.139 0.11 to 18
Jer.29 0.11 to 15

When you discover God's will for your life, you will be thrilled.

There are 4 different temperaments, see who you are, I do so now that I write temper and then the spiritual, which fits into the individual temperament.

First) Sangviniker strong emotional:
Sangviniker : Warm people talking all the time, easy to handle, have good stories, they are good entertainers should be secretaries, they will be good, they are happy, are wide ranging. They break easily together, but is also easily back, the carrier is not as hard on things even when they are injured, they can cry. They can come to talk, so they insult people, sometimes they speak before they think.

Sangviniker the spiritual identification:
Evangelist : Person-oriented, they want to fish people, people will be saved. They have a sjovial / happy personality. They are good to encourage. They are also good prophets because they are good to encourage. They are good to reach out to people. Church Planting Using their gifts, they are good to worship, they get people to dance and enjoy it, they get people. Child work, children benefit to them. They tell stories, the kids are listening to them and waiting for them. The kids love them. They are good for prayer. They want to express what is in them. Love them, they need to express themselves. Use them in drama, praise or sports context. Use them to build the kingdom of God. They are happy and makes people feel happy. They are used in leadership.

Second) Flegmatiker, very strong, calm and stable:
Flegmatiker : They are solid people, stubborn, when they make a decision, so they stand on it, they are dull, they can make you frustrated. They are slow to move. When you work with flegmatikere, you learn patience, they think they have all the time in the world. You need to know how to live with a flegmatiker, they are the most stubborn, here on earth.

Flegmatiker, the spiritual identification:
Flegmatiker: Good teachers: They are quiet, they're good teachers all love those gifts to foster children, it is an anointing, their quiet nature, stability, ministering service. And because of their ministering service we call them pastors, good pastors and good fathers / mothers.
They must have of knowing what to do. They are compassionate, they want to see peace. They can also be good candidates. They leave the potatoes in your home without you even notice it. Leadership, thus they need to be pushed into the water, where they swim. They need to know where they are pushed, set a goal for them and see they will swim for it. They are good listeners, we like `them because they are peaceful.

3rd) melancholic, perfectionists, mood swings:
Melancholic : They are perfectionists, mood swings, they are controlled by humørets state, everything must be perfect if you make things wrong, explode, they are very moody after what leg they got out of bed. When they work, they work with all their heart, they are self-sacrificing.

Melanoliker the spiritual identification:
Melancholic : They do things that people do not have to push them, they are self-sacrificing when they have a project, yes, they first started, they are not going to stop, they are perfectionists. Do you get them in the church, there will be an order and we will love them. They are good leaders. They lead their own lives. They are thinkers, they is not until they have all the facts. They do not want to be pushed. They are really good teachers. They are good at instrurere, they are writers. Place a koleriker and a melancholic together, so will the church be perfect. They are good apostles because of their nature, their ability to organize. They have eyes to see sons and daughters, they want to educate them, love them to do what God will use them and equip and challenge them.

4th) Koliriker, moved by temperament:
Koleriker : is moved by their temperament, they are hot, there's nothing to say against them, they are like dictators. They get you to do things they chase you, they are good, they bring you to pray, they are certain, they get you to pull yourself together, temper because of this, they can be very sarcastic. When they get angry, they can find on everything. You should know how to handle them. They get people to wake up. They are full of ideas, they plan, they make things happen, they go after their goals without rocking.

Koleriker, the spiritual identification:
Koleriker : They have many ideas, they plan, they think ahead. God gives them an overview of things in advance. Wisdom and knowledge to what they need, God gives them ideas and wisdom. Thinkers, they are good at motivating others, they are called motivators. They give people a boost. Prophets, they operate in the 5-fold service, they think big, they have big plans, they can be national. They often end up with prophetic anointing.
They act in managerial authority, if they are not born again, they can become dictators. They are defenders, they cherish what they do, they want to succeed, they are also called invadres, anyone who invades. inventor if a koleriker find out who he / she is coming congregation to expand, they will do what is in their hearts. They are good organisatorere.

Who are you???

Why do you not the gifts God has given you in church?

After you read this, you might think, well, I can put myself into several groups ...... then it is probably true, most suffered from the 2 groups, sometimes 3, it need never have been in the whole from all groups 2-3, you know yourself well enough to be honest, so you know who you are and what "frame" you must put yourself in.

This is important for the whole congregation to know, because then each member to serve the Lord with the gifts he has put into them. There are not any that are better than others, we are all called and the diversity that the Lord has put together, get the congregation to grow, and that's what we want to see happen.

You walk in your own anointing, you can NOT walk in another's anointing, then it goes wrong. Remember! God has given the individual, the gifts it takes to succeed in their call.

God is a large and diverse God. Nothing is impossible for him.

I hope you got something out of reading it here or Then you have to write a message to me.

God bless you!

Amen!

Love
Ruth :-)

Tiden

Hej  🙂
 
Jeg har fået dette lille ord "Tiden" Det vil jeg så komme med lidt til her.
 
Jeg oplever vi lever i en ganske særlig tid, vi lever i nu. Når jeg sidder og læser i Bibelen og sammenligner, hvad der står der, med alt det der sker i denne tid med katastrofer af forskellig art.
 
Så kan jeg sidde og tænke, "gør jeg nok for Jesus? Taler jeg med mine medmennesker om Jesus? Eller har jeg det hele som en hemmelighed Gud og mig imellem?".........tror godt, jeg kan svare for mig selv, jeg forsøger at tale om Jesus og vidne alle de steder jeg går, sidder og står, enhver mulighed gribes.
 
Men, nogen gange tier jeg og så spørger jeg mig selv, hvorfor sagde jeg ikke noget? Jeg har intet svar, men sådan var det bare, det må bare ikke blive en vane.  🙂
 
Tiden er knab, tror jeg , Jesus kommer snart. Ja, det gør Han, jeg er slet ikke i tvivl. Jeg hører tit folk sige " ja. ja det er de jo nød til at skrive" og ja ja det bliver ikke imens vi lever".........Undskyld mig, jeg vil synes, det er at leve i selvbedrag, for ingen og jeg siger ingen, ved, hvornår Jesus kommer igen, der står i Bibelen "Han kommer som en tyv om natten."
 
Det siger mig, at vi må leve hver dag som om, Jesus kan komme hvert sekund, det skal være. Så må vi spørge os selv "hvad bruger vi vores tid på?"......Har vi vores sag i orden med Gud?".....Uha! Nu kommer det tæt på, ja, men vi må være et eksempel på Guds kærlighed i disse hårde tider. Vi har ikke tid til at leve for os selv og leve i behage kristendom, vi MÅ være lys og salt i denne verden.
 
I Prædikerens Bog står der mangt og meget om tiden, hver ting til sin tid, hver sorg, glæde, død, osv. Jeg tror, vi er inde i en tid, hvor vi må sætte mere tid af til at tjene Jesus og gøre Hans vilje. Der er nogen der straks vil sige ! Jamen Ruth vi arejder jo og bla bla bla så, vi har ikke tid".............hmmmmm... ..........undrer mig, forstår godt meget tid går med at arbejde, lave mad, se tv...........UPS!!! tv!!!!............jamen hvad har tv med Gud at gøre??? Den tid vi sidder foran tv´et, var det ikke bedre, vi brugte den på Jesus? Det tror jeg. vi kan jo være vidner, eksempler, der hvor vi er også på arbejdet, det er op til os at lade os bruge, vi behøver jo ikke altid sige en helt masse, de liv vi lever, kan også vidne om Jesus.. Jeg er ikke et hak bedre end andre, jeg plumber selv i huller og kampe, vi har jo hver især ansvar for at gøre vores del på forskellig vis. Ingen er fuldkommen eller perfekt, den eneste der har været det, er Jesus. :-)
 
Vi oplever mange følelser og kampe, men vi må lære at priortere vores tid, så vi kan være så meget sammen med Jesus som muligt og gøre Hans vilje, vi er jo trods alt døde fra vores eget kød, vi kunne jo ikke selv, derfor gav vi Jesus lov til at komme ind i vore hjerter og blive Herre i vore liv.
 
Min pointe er, at vi må tage denne tid alvorligt og gøre op med os selv, hvordan lever vi? Hvad gør vi ? Er der noget vi kan ændre?
 
Gud siger til os, at trods kampe og sorger skal vi glæde os og leve livet. 
 
Jeg har skrevet en sang der handler lidt om tiden og den hedder Tiden. Den kommer lidt rundt i tidens univers.
 
Tiden
 
Tiden går af sted 
og det er med raske fjed
Har du mon tænkt på 
hvad det er, du bruger den til
der er mange sider af tiden min ve n
 
Der`en tid til at fødes og en tid til at dø
der`en tid til sørge og en tid til at danse
der`mange sider af tiden min ven
 
kor:
men det bedste er at glæde sig
og nyde livets vej og vær` taknemlig 
for de gaver som er givet dig
ja gør det der er godt for dig
lev på Lysets vej
 
Der en tid til glæde og få ting til at ske
der`en tid til at hade og en tid til elske
der er mange følelser gennem livet 
såmænd
 
Der`en tid til at græde og en tid til at le
nu er tiden inde til at huske det gode minde
ja der er fortid og fremtid
men lev i nuet der er
 
kor:
men det.........
 
Tiden er kostbar, den er alt du har
smid mørket ud og luk lyset ind
giv et smil til dem, som du møder på din vej
ja, giv dem dit smil dem du møder på din vej
 
men det.........
 
Tekst og musik skrevet af Ruth kristensen 2002 ©

(Sangen kan høres på www.netlog.com/ruthkristensen og købes her på siden.
🙂
 
Jeg vil bare sige TIDEN er inde til at nå mennesker med Evangeliet, vi må øve os i at holde os tætte til Gud, høre Hans stemme og gøre Hans vilje .
 
Jeg vil gerne give dig disse Bibelvers:
 
Matt. 28,18-20
Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

og
 
Jak.1,22
Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. 

Gud velsigne dig!
 
Kærlig hilsen
 
Ruth  🙂
 
Shalom!

Time

Hello 🙂

I've got this little word "Time" I will then give a little here.

I feel we live in a very special time now.
When I sit and read the Bible and compare what I read there, with everything that happens in this time of disasters of various kinds.

Then I can sit and think, "Do I do enough for Jesus? Do I speak with my fellow man about Jesus? Or do I have it all as a secret between God and me ?"......... think I can
answer for myself, I try to talk about Jesus and witness all the places I go, sit and stand, every opportunity seized.

But, sometimes  I`m silent and then I ask myself why didn`t I say anything? I have no answer, but that it was just, it must just not be a habit.


Time is short, I think Jesus is coming soon. Yes, He does, I have no doubt. I often hear people say "yes. Yes, they're forced to write that" and yes yes it is not while we live "......... Excuse me, I think it is to live in delusion
because nobody and I say no one knows when Jesus comes again, it says in the Bible "He comes like a thief in the night."

It tells me that we must live each day as if Jesus can come every second, it should be. So we must ask ourselves "what we spend our time on ?"...... Do we have our cause right with God ?"..... Uha! Now comes the close, yes, but we must be
an example of God's love in these hard times. We do not have time to live for ourselves and live in pleasing Christianity, we must be light and salt in this world.

In Ecclesiastes it says many things on time, every thing in its day, every sorrow, joy, death, etc. I think we are in a time where we must put more time to serve Jesus and make His will. There are people who instantly say! Well Ruth we work and go to course and bla bla bla so we do not have time "............. hmmmmm ............. amazes me understand a lot of time goes to work, cook, watch tv ........... UPS! TV !!!!............ oups! what have televisions to do with God ?? The time we sit in front of the TV, wasn`t it better if we used it on Jesus? "I think so. we may well be witnesses and examples where we are also at work, it is up to us to let us use, what we need is not always say a whole lot, the life we live, may also testify about Jesus .. I'm not a notch better than others I splashes in holes too and have battles, we've each responsible for
do our part in different ways. No one is perfect or perfect, the only one who has it, Jesus. 🙂

We experience many emotions and struggles, but we must learn to mother superior manage our time so we can be so much with Jesus as possible and do His will, we are after all dead from our own flesh, we could not even, therefore
Jesus gave us permission to come into our hearts and be Lord of our lives.

My point is that we must take up this time seriously and challenge ourselves, how we live? What do we do?
Is there something we can change?

God says to us that despite the struggles and sorrows, we must rejoice and live life.

I've written a song about acting a little time and it's called life.
It comes around in the future universe.

Time

Time passes away
and it is with healthy spring
Have you perhaps thought of
whatever it is you use it
there are many pages of the time my friend

There is a time to be born and a time for dying
there is a time to mourn and a time to dance
there is many quarters of the time my friend

Chorus:
but the best is to rejoice
and enjoy life's path and be `thankful
for the gifts that are given you
yes do what is good for you
live on the pathway of Light

There is a time for joy and make things happen
that `a time to hate and a time for love
there are many emotions through life
really

There `a time to weep and a time to laugh
Now is the time to remember the good memorial
yes there are past and future
but live in the moment there is

Chorus:
but .........

Time is precious, it's all you have
throw darkness and close the light into
Give a smile to those you meet on your way
yes, give them your smile those you meet on your way

but .........

Lyrics and music written by Ruth Kristensen 2002 ©
(The song Tiden (in danish) can be heard on www.netlog.com/ruthkristensen are purchased here.)

I'll just say TIME is the time to reach people with the Gospel, we must exert ourselves in keeping us close to God, hear His voice and do His will.

I want to give you these Bible verses:

Matt.
28,18-20
And Jesus came and spake unto them, saying: "Me is given all authority in heaven and on earth. Go ye therefore, and teach all nations my disciples, baptizing them in the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
And behold I am with you always until the end."

and

Jak.1,22
Be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves.

God bless you

Sincerely

Ruth 🙂

Shalom!

 

Gå med Lys

Nu er bibelcamps rundt om i landet ved at være slut. . Det er jo rigtig godt og det er dejligt at være sammen, have det hyggeligt og høre nogle fantastisk gode prædikner og kanon god undervisning, men..... 
 
Hvad gør vi så med alt det vi har hørt og lært bagefter? 
 
Går vi hjem og siger/tænker wow! fed konference og så fortsætter i det gamle tummerum, når vi kommer hjem? 
 
eller 
 
handler vi på det og lader os forme som leret i pottemagerens hånd og forandre til det bedre, som så virkelig går ud og gør, hvad Jesus beder os om og gør en forskel i denne verden? vi lever i denne verden, men vi skal ikke være som denne verden. 
 
Vi skal jo ikke præstere noget vi skal bare være os selv, vi er specielle, men vi er ikke noget specielt, det kan mennesker "ude i verden" mærke. smil og sprede glæde om dig, du har Jesus i dit hjerte og det har de ikke, vi kan da ikke blive ved at se på de kære mennesker og så tænke vores, vi må da gå ud til dem og fortælle dem om Jesus, så de ikke går fortabt.
 
Hvis vi ikke går ud til dem og fortæller om Jesus, hvem skal så?............de alternative behandlere?............... ..den kloge mand/kone?................ .....hvem? 
 
Når vi følger Jesus gør det op og det går ned, men Jesus er altid den samme. Husk! Han har givet os al magt til at gøre Hans vilje og ikke vores egen, så er det frygt elller hvad er det der forhindrer os i at række ud? Jeg har så mange spørgsmål, men jeg har et der presser sig på, det er. Hvad forhindrer dig i at gå med glædesbud om Jesus til en mørk verden?......Hvad er din undskyldning for ikke at gøre det? er det fordi du ikke vil kendes ved Jesus? Hvis du kendes ved Jesus, såvil han også kendes ved dig.
 
Jeg ser sådan på det, at i Matt.28,18-20 der står der: " Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagne til mine diciple, idet i døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 
 
Det tyder jeg som en opgave, der er lagt på os alle ikke bare nogen helt speciel eller noget, men ALLE.. Jeg tyder det også som, vi behøver ikke være bange nær vi står overfor forskellige typer mennesker, for Jesus er med os og vi er beskyttet. 
 
Jeg er ikke spor bange, når jeg går på gaden, for jeg ved Jesus går foran og at jeg er beskyttet både forfra og bagfra og fra siderne. Vi kan gå i tryghed. jeg erkende, at min nød for at mennesker bliver frelst er større end nogensinde. Jeg hørte her forleden i nyhederne at fundamentalismen inden for islam vinder mere og mere frem, men ikke kun det, der er så meget der giver tegn på, at vi lever i de sidste tider, inden Jesus kommer igen. Så tænder der en ild i mig og jeg spørger mig selv, gør du nok Ruth? er der mere du kan gøre? Jeg synes jo selv at jeg gør mit, men jeg kan jo ikke gøre det alene. 
 
Vi må ikke gå på kompromis med Guds Ord, vi må forholde os til hvad Han siger og beder os om og gøre noget ved det, det kan ikke vente til imorgen......Vi må tage de angreb vi kommer ud for. Vi skal ikke lytte til tunger der siger, jamen det er for ekstremt, vi kan ikke have tungetale eller vi skal gøre det på vores måde.....uha! da! da! nej jeg tror på vi skal gøre det på Guds måde, lytte til hvad Han vil vi skal gøre og hvordan han vil have vi skal gå. Mennesker skal ikke bestemme, det gør Gud suverænt. 
 
Vi må række ud med Guds kærlighed og i kærlighed, der er så mange sårede og mishandlede mennesker rundt omkring og der er flere der venter lige præcis på dig. 
 
Vi må dø fra os selv og vores egen vilje og lade Guds vilje ske og bøje os for det. Husk! Intet er umuligt for Gud, det er os der begrænser Ham med vores danske tankegang. Lad os øve os i at blive bedre til at gøre Guds vilje. 
 
Marken er klar til høst....er du klar til at være et høstredskab? 
 
Gud velsigne dig! 
 
Kærlig hilsen
 
 
Ruth :-) 
 
Guds fred!

Go with light

Now the bible camps around the country to an end. . It is really good and it's great to be together, have a good time and hear some amazing good prædikner cannon and good teaching, but .....

What do we do with all that we have heard and learned afterwards?

Going home and says / thinks wow!
Bold conference and then continuing in the old tummerum when we get home?

or

we act on it and let us shape the clay in the potter's hand, and change for the better, which really go out and do what Jesus asks of us and make a difference in this world?
we live in this world, but we must not be to which this world.

We gotta not accomplish something we should just be ourselves, we are special, but we are not anything special, it is people "outside world" brand. smile and spread the joy of you, you have Jesus in your heart and they have not, we can not continue to look at the dear people and so our thinking, we gotta go out to them and tell them about Jesus, so
they do not perish.

If we do not go out to them and talk about Jesus, who will ?............ alternative therapists ?................. the
wise man / woman ?..................... whom?

When we follow Jesus makes it up and it goes down, but Jesus is always the same. Remember! He has given us all power to do His will and not our own, it's terrible elller what is it that prevents us from reaching out? I have so many questions but I have an address pressing it is. What prevents you from going with glædesbud about Jesus to a dark world ?...... What's your excuse for not doing it? is it because you do not want to recognize Jesus?
If you are known by Jesus, then the he is also known by you.

I look at that in Matt.28 0.18-20 which reads: "And Jesus came and spake unto them, saying:" Me is given all authority in heaven and on earth. Go therefore and teach all nations stricken to my disciples, baptizing them in the Father, Son and Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
And behold I am with you always until the end.

This suggests to me a task that is put on us all not just someone very special or anything, but ALL ..
I suggest also that we need not be afraid close we are facing different types of people, because Jesus is with us and we're protected.

I'm not afraid when I walk the streets, because I know Jesus goes ahead and I am protected from both the front and rear and sides. We can walk in safety. I recognize that my need for people being saved is greater than ever. I heard here yesterday on the news that fundamentalism in Islam is gaining more and more apparent, but not only that, there is so much that gives evidence that we live in the last days before Jesus returns. Then turn on a fire in me and I ask myself, do enough Ruth? is there more you can do?
I think myself that I am doing mine, but I can not do it alone.

We must not compromise God's Word, we must face up to what he says and asks of us and do something about it, it can not wait till tomorrow ...... We must take the attacks we are experiencing. We must not listen to tongues that say, well, it's too extreme, we can not have tongues or we must do it our way ..... oh! then! then! no I believe we must do it God's way, listen to what He wants us to do and how he wants us to go.
People should not decide it makes God supreme.

We must reach out with God's love and in love there are so many wounded and battered people around and more are waiting just for you.

We must die from ourselves and our own will and let God's will be done and bow to it. Remember! Nothing is impossible with God, we are the limiting Him with our Danish mindset.
Let us exert ourselves in being better able to do God's will.

The field is ready for harvest .... are you ready to be a marketing tool?

God bless you!

Sincerely


Ruth 🙂

God's peace!

 

Handel på 'Ordet

Jeg har fået sådan en længsel i mit hjerte efter at se mennesker blive frelste og frie. Nu må det være på tide at vi kommer ud af busken og gør noget ved det. Vi må simpelthen handle på Guds Ord og ikke bare sidde på "bænken" og tage imod, det vil også være helt efter Guds Ord 
 
Jak.1,22.
Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. 
 
Jeg har sådan en nød for vores land, vi må åbne øjnene og gøre noget og ikke bare lade muslimerne vinde territorie i Danmark, nej! det er Jesus der skal vinde territorie, vi må da gøre noget, vi må være kreative og opfindsomme. 
 
Prøv og hør her, hvorfor skal vi acceptere at islam vinder frem i Danmark? 
 
Hvad gør du for at vinde territorie for Jesus? 
 
 
Matt. 28, 18-20 
Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
 
 
Der er nok nogen der vil sige " jamen jeg har det da godt nok med at komme i kirken og være tryg" Tryg det er du i Gud, gå ud på din arbejdsplads og vidn, om det du oplever med Jesus, i busser,tog osv come on!...bare gør noget..... tror det er godt for at få det ind under huden, så alt vi gør for Jesus, bliver helt naturligt. Jeg ved godt det kan være svært, øvelse gør mester......
 
Det at følge Jesus er ikke altid let, men Jesus siger selv, at vi må tage de kampe der opstår, det er jo også lettere at overvinde vores fjende med Jesus i hånden end uden. Der er megen dæmonisk aktivitet, men det må vi tage itu med, Vi har fået magten til det gennem vor tro på Jesus Kristus. Det er jo ikke en kamp mod mennesker, men en kamp mod magter og myndigheder, så lad os tage den op i Jesu navn, der er så mange, der er bundet alle er købt til frihed.
 
Lad os ære Gud med at handle på Hans Ord og ikke bare se til, mens Islam tager magten. Intet er umuligt for den der tror og intet er umuligt for Gud! Amen!
 
Luk.1,37
Thi intet er umuligt for Gud.
 
 
 
Gud velsigne dig! 
 
Kærlig hilsen 
 
Ruth  🙂
 
Guds fred! 

Trading on the floor

I have had such a longing in my heart to see people be saved and free. Now it is time we come off the fence and do something about it. We simply must act on God's Word and not just sit on "the bench" and accept it will be entirely the Word of God

Jak.1, 22
Be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves.

I have such a heart for our country, we must open our eyes and do something and not just let the Muslims win territory in Denmark, no!
it is Jesus who must win territory, we gotta do something, we must be creative and inventive.

Try and listen, why should we accept that Islam is gaining ground in Denmark?

What do you do to win territory for Jesus?


Matt.
28, 18-20
And Jesus came and spake unto them, saying: "Me is given all authority in heaven and on earth. Go ye therefore, and teach all nations my disciples, baptizing them in the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
And behold I am with you always until the end. "


There is probably someone who would say "gee I feel good enough to get to church and be safe" Tryg so are you in God, go out in your workplace and testify about your experiences with Jesus, in buses, trains etc come on! ... just do something ..... think it is good to get it into your skin, so everything we do for Jesus, becomes quite natural.
I know it can be difficult, practice makes perfect ......

It is to follow Jesus is not always easy, but Jesus himself says that we must take the matches occur, it's also easier to overcome our enemy with Jesus in your hand than without. There is a lot of demonic activity, but we must take to pieces with, We've got power to it through our faith in Jesus Christ.
It's not a battle against humans, but a battle against principalities and powers, let's take it up in Jesus' name, there are so many that are bound all purchased for freedom.

Let us honor God to act on His Word and not just watch as Islam takes power. Nothing is impossible for those who believe and nothing is impossible with God!
Amen!

Luk.1, 37
For nothing is impossible with God.God bless you!

Sincerely

Ruth 🙂

God's peace!

Kærlighedsbud fra Gud

 
Ja, jeg har valgt at sige lidt om kærlighed, da der er så mange der søger den og jeg har fundet bibelvers i "Bogen".

Hvad er kærlighed ? Jo et enkelt og let svar ville nok være Gud

1.Joh.4,16
"Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver der tror på ham ikke skal fortabes men havevevigt liv."men det er ikke altid man skal vælge det lette, men endelige svar, så jeg vil prøve at sige min mening om kærlighed.

Jeg tror at når vi skal række ud til andre med vores kærlighed, må den være betingelsesløs, det kan ikke nytte at gå og sige du er sød hvis du gør dit el. dat eller er sådan og sådan, nej ! ud med det og ind med bare at blive elsket for den du er.

Når jeg sidder her tilbagelænet og ser ind på menigheden, tænker jeg tit, hvad skal der til forat få folk til at forstå, at det ikke nytter at sladre om hinanden, det skaber mere kaos end ro. For som jeg ser det, så er du en ny skabning i Jesus Kristus og alt det gamle er forbi og så må man se at komme videre med sit nye liv og ligeså stille blive mere og mere fyldt af Guds Ånd og vilje for dig. Ja, man kan jo komme til at synde og det findes der også tilgivelse for, og så skal det være glemt, men der er de mennesker der ikke vil lade dig glemme at du har syndet, gad vide med hvilken ret de holder fanget i den synd du gjorde, men som du har fået tilgivelse for......Guds kærlighed er stor.

Der er selvfælgelig også den slags mennesker der tror at de er så meget og bliver hovmodige, fordi de lige har en del penge mere end de andre eller dem der synes de er så dejlige fordi der kan ikke være nogen bedre eller smukkere eller hellige mennesker end lige dem og der er ingen der ved bedre. BVADR!!!
læs lige

1.Kor.8,1-3
Hvad angår det kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbildsk, men kærligheden bygger op. Hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Men den, der elsker Gud, er kendt af ham.

Vi skal alle elske hinanden som vi er, vi er alle mennesker og har ingen større værdi end andre, for når du skal herfra kan du alligevel ikke tage dit jordiske gods med i himlen. Guds kærlighed kan sætte dig fri af disse synder.

Kærlighed er at tilgive uanset hvad det andet menneske har gjort dig eller sagt til dig.Jesus kunne tilgive...kan du ??? Det kan sommetider synes svært at tilgive sine venner, når de har vraget dig, men der står i

Joh. 15, 5b 
" Jesus siger " i er mine venner " og Han siger videre i

Joh.15,12
"elsk hinanden som Jeg elsker jer, ingen viser større kærlighed end den der sætter livet til for sine venner I er mine venner, hvis i adlyder mig.

Du kan også læse i

Joh.14,21

Der står "Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«

Venner tilgiver hinanden i kærlighed til hinanden, Jesus tilgav af kærlighed til os, tilgivelse sætter fri.

I Joh.13,34
giver Jesus os endnu et bud at efterleve, det lyder således :
" Elsk hinanden lige så højt, som jeg har elsket jer! den kærlighed i viser hinanden, vil vise verden, at i er mine didiple".Så hvis du ikke elsker din bror eller søster i Herren, elsker du heller ikke Jesus.

Det er noget af en melding synes jeg nok, men det må da give stof til eftertanke og hvor er vi så henne ?
I Joh.14,14
 "hvis I adlyder mig, adlyder I mine befalinger".

Der er et kap. i biblen som jeg holder særligt meget af og det er 1. Kor 13 kærlighedskapitlet, det udtrykker så smukt, hvad kærlighed er og bør være. Guds kærlighed er stor den elsker dig som du er og ser ud. Med den kærlighed jeg her har talt om gælder vel også for de ufrelste, men de kender den ikke endnu, det kan de så komme til ved, at du elsker dem med Guds kærlighed og viser dem det betingelsesløst. Som Teresia Wairimu sagde på et møde : " du skal elske alle med Guds kærlighed, men der er nogen, der kan være meget svære at elske, men gør det alligevel, fordi Guds Ord siger det".

Har du testet din kærlighed til din "bror" eller "søster" i Herren ? til dig selv ?

1.Joh.. 2, 10 - 11 
Der står " Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. v11 Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne.Hvordan kan du elske andre, hvis du ikke elsker dig selv ?

Vi er alle diamanter i Guds øjne, vi skal alle bare lige slibes til og så pudses lidt, før vi bliver som Gud ønsker det, sådan er det også for dem i "verden" når de siger ja til Jesus, er de også nye diamanter, der er de bare fyldt med alt det "slagger" der skal slibes af. 

Jeg siger dette af kærlighed og så godt jeg nu kan, jeg håber du har forstået mit budskab.

Gud velsigne dig !

kærlig hilsen

Ruth 🙂

Guds fred!

Commands of love of God

Yes, I have chosen to say little about love, because there are so many who seek it and I have found Bible verses in the "book".

What is love?
The one easy answer would probably be to God

1.Joh.4,16
"For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but havevevigt life." But it is not always choosing the easy, but the final answer, so I'll try to
speak my mind about love.

I think that when we reach out to others with our love, it must be unconditional, it is no use to go and say you are cute if you make your electricity. dat or so and so, no!
out with it and in with just being loved for who you are.

When I sit here laid back and looks into the ward, I think about often, what does it take to get people to understand that it is no use to gossip about each other, it creates more chaos than peace. Because as I see it, you're a new creature in Jesus Christ and all the old has gone and then you just get on with his new life and quietly become more and more filled with the Spirit of God and desire for you. Yes, you can come to sin and there is also forgiveness, and so must it be forgotten, but there are people who will not let you forget that you have sinned, wondering what right they keep caught in the
shame you did, but as you have been forgiven for ...... God's love is great.

There is selvfælgelig also the kind of people who believe that they are so much and become arrogant because they just have a lot of money more than the others or those who think they are so wonderful because there can be no better or more beautiful or holy people than just them and no one knows better.
Yuk!
read just

1.
Kor.8,1-3
As for the meat that has been sacrificed to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge makes conceited, but love builds up. If someone feels to know something, he knows it yet, as he should know it.
But he who loves God is known of him.

We all love each other as we are, we are all humans and have no greater value than others, because once you here you can still not take your worldly possessions into Heaven.
God's love can set you free of these sins.

Love is to forgive no matter what the other person has done to you or said to dig.Jesus could forgive ... can you??
It may sometimes seem hard to forgive his friends when they have rejected you, but there is at

Joh.
15,5b
"Jesus says," is in my friends' and he goes on to say in

Joh.
15,12
"Love one another as I love you, no one shows greater love than that which makes life for his friends are my friends, if you obey me.

You can also read

Joh.
14,21
It says, "Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me and he who loves me shall be loved of my Father, I too will love him and give myself to him."

Friends forgive each other in love to each other, Jesus forgave the love of us, forgiveness sets free.

In Joh.
13,34
Jesus gives us yet another bid to live, it reads:
"Love one another as much as I have loved you! The love of showing each other will show the world that is in my didiple". So if you do not love your brother or sister in the Lord loves you not Jesus.

It is something of a message, I think enough, but it must surely give pause for thought and where are we then?

In Joh.14,14
"If you obey me, I obey my commandments."

There is a chapter in the Bible which I like very much and it is first Corinthians 13 love chapter, it expresses beautifully what love is and should be. God's love is the great love you as you are and look. With the love I have here spoken of is probably also the unsaved, but they do not know it yet, they can then get to know you love them with God's love and show it to them unconditionally.
As Teresia Wairimu said at a meeting: "Thou shalt love all of God's love, but there is someone who can be very difficult to love, but do it anyway because God's Word says so."

Have you tested your love for your "brother" or "sister" in the Lord?
to yourself?

1.Joh ..
2,10-11
It says, "Whoever loves his brother, is in light and in him there is nothing that brings to fall. V11 But he who hates his brother is in darkness and walk in darkness, and he knows not where he
yesterday because darkness has blinded his eyes.How can you love others if you do not love yourself?

We are all diamonds in the eyes of God, we should all just be sanded and then polished a bit before we become like God wants it, so it is for them in "world" when they say yes to Jesus, they are also new diamonds
that they are just filled with all the "slags" who must be sanded off.

I say this with love and as best I can, I hope you understand my message.

God bless you!

affectionate greeting

Ruth


Gods peace!
 

Danmark

 

 

Ja, så er vi en tid, hvor mange minder og dansk historie ihukommes.

Mine tanker strør ud dette, hvor er jeg dog taknemlig til de modstandsfolk der kæmpede for vort land Danmark under anden verdenskrig.

De satte livet på spil for vort smukke fædreland, alt satsede de.

De løb frem mod det mål at befri Danmark for besættelsesmagten.

 

a Jeg har gennem en måneds tid talt med en modstandsmand, ha n fortæller historier fra dengang, hvor farligt alting var, bare det at sidde i et vindue, var nok til at en mand blev skudt, han beretter om hvordan de sprang tyske skibe og køretøjer i luften.

Jo, de var helte var de/er de. I dag er de ganske få tilbage og de bliver hyldet her i Aalborg den 5. maj, jeg er inviteret med og glæder mig til at tale med dem.

 

Min pointe i det her er; dengang var det en fysisk krig, i dag er det en åndelig krig, er vi parate til at stå i gabet for Danmark?

 

Der er talt meget om, at enten bliver det en kristen eller en muslimsk vækkelse, hvad foretrækker du?

Hvad vil du personligt gøre?

Alt sker ved Guds Hellige Ånd, vi må være lydige og lydhøre over for hvad ånden siger vi skal gøre. Helligånden kan intet gøre uden os.

 

Vi må vidne til alt og alle uanset hvor vi er henne, gøre det Helligånden siger og vandre i Jesu kærlighed, række ud mod mennesker med Guds kærlighed, husk Gud er kærlighed. 1. Joh.4,16 Vi skal blive Jesus lig, have Kristi sindelag, vi må gøre som Jesus gjorde.

 

Det lyder så nemt, men er det ikke altid, det er en proces. Jeg ønsker bare at tænde ilden i dig til at vandre på Guds veje, gøre Hans vilje, ræk ud mod de der er i din nærhed.

 

Den tid vi går ind i er helt unik og det danske folk er mere åbne end nogensinde for Jesus og tale om tro, tiden er gunstig for at så ind i menneskers liv.

 

Vi må også huske på, at vækkelsen starter i os selv, vi må handle på Guds Ord Jak.1,22 det behager Gud og Han belønner dem der er lydige.

 

Jeg er stolt af vores lille land, vi har et flag der faldt ned fra himlen  Jeg har skrevet en sang om det og vores natur, alt det smukke Gud har givet os at se på.

 

Hejs det danske flag

 

Se dagen i dag

solen skinner på et tag

fuglen flyver højt

over himlen blå og klar

og det gode vejr skal vi 

nyde mens det er her

Hejs det danske flag

og takke Gud for i dag

 

Se skoven stor og grøn

hvor naturen dog er skøn

se dig omkring

på alle de smukke ting

se på det der gror og spirer

lyt engang hvad dyrene siger

Hejs det danske flag

og tak Gud for i dag

 

Vi bor i et yndigt land

børn, kvinde og mand

vi kommer mange steder fra

vi må pas`` på det vi har

vi må standse had og krig

og gøre det vi kan li`

hejse det danske flag

og takke Gud for i dag

 

Solen den går ned igen

og farver himmelen

i det smukke røde skær

det er godt at være her

der er så meget vi kan li`

vi må leve i harmoni

hejse det danske flag

og takke Gud for i dag.

 

Tekst/musik skrevet af: Ruth Kristensen ©

(Sangen kan både høres og købes her på hjemmesiden)

 

 

 

Så til os alle vil jeg sige dette: vi må ikke lade osdysse i søvn denne sommer, men lad os rejse os i Jesunavn og sprede evangeliet i vort dejlige land Danmark.

 

Gud velsigne dig!

 

Kærlig hilsen

 

Ruth 🙂

 

Shalom!

 

 

 

 

Denmark

Yes, we are a time when many memories and Danish history remembered.

My thoughts scatter beyond this, where am I thankful for the resistance fighters who fought for our country Denmark during WWII.

They risked their lives for our beautiful homeland, as they gambled.

They ran toward the goal to liberate Denmark for the occupier.I have a month's time talking with a resistance fighter, he tells stories from back then, how dangerous everything was just sitting in a window that was enough for a man was shot, he tells of how they jumped German ships and vehicles
air.

Yes, they were heroes, they were / are. Today they are very few left and they are celebrated here in Aalborg, 5
May I have been invited and am looking to talk to them.My point in this is, back then it was a physical war, today it is a spiritual war, we are ready to stand in the gap for Denmark?There is much talk about that either becomes a Christian or a Muslim revival, what do you prefer?

What would you personally do?

Everything happens by God's Holy Spirit, we must be obedient and responsive to what the spirit says we should do.
Holy Spirit can do nothing without us.We have witnessed everything and everyone no matter where we are located, making it the Holy Spirit is saying and walk in Jesus' love, reach out to people with the love of God, remember God is love. 1.
Joh.4, 16 We must become Jesus corpses have the mind of Christ, we must do as Jesus did.it sounds so easy but it is not always, it is a process.
I just want to light the fire in you to walk in the ways of God, do His will, reach out to those in your vicinity.The time we enter is unique and the Danish people are more open than ever to Jesus and talk about faith, the time is favorable to sow into people's lives.We must also remember that revival starts in ourselves, we must act on God's Word Jak.1, 22 it pleases God and He rewards those who are obedient.I'm proud of our little country we have a flag that fell from the sky I've written a song about it and our nature, all the beauty God has given us to look at.Hoist the Danish flag

See current day
sun shining on a roof
bird flying high
the sky blue and clear
and the good weather 

we enjoy while it's here
Hoist the Danish flag
and thank God for today

See the forest big and green
where nature, however, are estimates
look around
All the beautiful things
look at that which grows and sprouts
listen even know what the animals say
Hoist the Danish flag
and thank God for today

We live in a lovely country
children, woman and man
we come from many places
we must pass on `` what we have
we must stop the hate and war
and do what we can `li
hoist the Danish flag
and thank God for today

The sun it goes down again
and colors of the sky
in the beautiful red glow
it's good to be here
there is so much we can li`
we must live in harmony
hoist the Danish flag
and thank God for today.

Text/music written by: Ruth Kristensen ©

(The song can be both heard and purchased on this website)
  
So to us all I will say this: we must not allow ourselves lull to sleep this summer, but let us rise up in Jesus' name and spread the gospel in our wonderful country Denmark.


God bless you!

  

Sincerely

  

Ruth 🙂

Shalom!

  

 

Gå ud og vær aktiv

 

Hej! 🙂
 
 
Jeg har fået sådan på hjerte og en nød for, at vi mågå ud og forkynde Guds Ord og formidle Guds kærlighed mere end nogensinde. Vi må handle lydigt på Guds Ord og gøre som Herren befaler os at gøre bla. i
 
Matt.28,18-20
Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
 
 
Og videre står der i
 
Mark.16,15-18
S å sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger,  og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«
 
 

Jeg tror, det er meget vigtigt, at handle på disse skriftsteder også i forhold til al den frygt, der er blevet spredt efter den d.11/9-01. Jeg kan så oplyse om, at der er intet at frygte, for der står 365 gange i Guds Ord frygt ikke, når det står så mange gange, er jeg overbevist om, at der intet er at frygte, for Gud Herren er med os alle dage, læg mærke til, at der er et frygt ikke til hver dag i året. (kilde: andagts bogen: I Guds hånd). Så vil jeg vove at påstå, at hvis man stadig frygter, er der noget man skal løses fra eller så er det fordi, man ikke har fuld tillid tillid til Herren, men der kan også være andre årsager til frygt.
 
Jeg har det sådan, at mange sidder i deres kirker/menigheder og venter på, at folk kommer ind til dem, men dewt er ikke altid sådan det er, for nogen gange må vi ud af busken og ud på gaden og opsøge folk eller vække deres interesse på en god, fantastisk og spændende måde , vi må være kreative og søge Guds vejledning, hvis vi skal nå de ufrelste sjæle og jeg har sådan en nød for, at de må blive frelst og lære Jesus at kende.
 
Man behøver ikke at være noget specielt for at forkynde Guds Ord på gaden, bare man har et hjerte for at nå mennesker og dele sit vidnesbyrd og frimodigheden, har vi i Kristus, frimodigheden er også til at være sig selv og være gennemsigtig, det er rigtig godt at bruge sig selv som et eksempek, så tror jeg det går, men inden man går på gaden, er det godt at bede og fylde sig med Helligånden, så vi er åbne for den inspiration han giver. Det er vigtigt at dække sig under Jesus Krist blod og bede om engle beskyttelse. Noget jeg tror, vil være godt, det er at vi selv lever ret ind for Gud, så godt vi nu kan, for at de ufrelste ikke skal pege fingre af os, så risikerer vi at vores vidnesbyrd falder til jorden.
 
  Vi bør leve så syndfrit som muligt og gøre, hvad vi kan for at leve efter de ti bud, jeg ved godt, det kun er Jesus der har formået det, men vi må stræbe efter det. Har vi synd i vore liv bør vi bede om tilgivelse derfor og tilgive dem, der har såret os mm. Vi er jo stort set syndere allesammen, der er ingen af os der er fuldkomne og hvis der er nogen der tror det, så må man omvende sig, den eneste der nogenside har været fuldkommen er Jesus.   🙂
 
Mit håb med det jeg skriver her er, at jeg ønsker, at hver enkelt af os handler på Guds Ord og går ud i den by vi bor i og forkynder Jesus Kristus som Herre og Frelser og et hjertesuk om, at de må lære kærligheden at kende, som de søger i alt muligt okkult halløjsa, men vi ved, at Gud er kærlighed. 
 
Jak.1,22-23
Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. v23   Den, der er ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl: 
 
1.Joh.4,16
Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. 
 
Lad os række ud med den kærlighed, vi har at give til andre og tage de åndelige kampe, der følger med og handle på Ordet stå faste i troen. Ræk ud til mennesker omkring dig og formiddel TRO, HÅB og KÆRLIGHED,specielt i disse tider, hvor folk omkring dig er søgende.
 
1.Kor.13,13
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.
 
Kom! Lad os gå ud i samlet flok og vinde de ufrelste sjæle ind til Jesus. Gud har givet dig et talent, en gave som du kan bruge, tænk kreativt. 
Jeg har ikke mulighed for at sige alt et, jeg gerne vil her, men jeg håber I har forstået, hvad jeg mener og ønsker i Jesu navn. 
 
Amen!
 
 
Jeg ønsker jer Guds rige velsignelse og fred over jeres liv og tjenester.
 
Guds fred!
 
Ruth 
 
Guds fred!
🙂

 

Go out and get active

 

Hello!


I've got such at heart and a heart for that we need to go out and preach the word of God and communicate God's love more than ever. We must act obediently on God's word and do as the Lord commands us to do blah. in

Matt.28,18-20
And Jesus came and spake unto them, saying: "Me is given all authority in heaven and on earth. Go ye therefore, and teach all nations my disciples, baptizing them in the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And behold I am with you always until the end. "

 
And further says in

Mark.16,15-18
Then he said to them: 'Go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved: but he that believeth not shall be condemned. And these signs shall follow them that believe: In my name shall they cast out demons, they shall speak with new tongues, and they shall take up serpents with their hands, and they drink deadly poison, it shall not hurt them, they should put hands on the sick so that they become healthy. "

 
I think it is very important to act on these skrifsteder also to all the fears that have been scattered after the d.11/9-01. I can then say that there is nothing to fear, because there is 365 times in the Word of God not fear when confronting so many times, I am convinced that there is nothing to fear because God Herr is with us all days, notice that there is a fear not for every day of the year. (Source: devotional book: In God's hand). So I would venture to say that if you still fear that there is something to be resolved by then or is it because you do not fully trust trust in the Lord, but there may be other causes of fear.

I have it, many sitting in their churches / congregations and waiting for people coming in to them, but dewt is not always the way it is, because sometimes we off the fence and onto the street and seek out people or arouse their interest in a good, great and exciting way, we must be creative and seek God's guidance if we are to reach the unsaved souls and I have such a need that they be saved and learn to know Jesus.

You do not have to be something special to preach God's Word on the street, just one has a heart to reach people and share his testimony and boldness, we have in Christ, boldness is also to be themselves and be transparent, it is really good to use himself as a eksempek, then I think it goes, but before you go on the street, it's good to pray and fill with the Holy Spirit, we are open to the inspiration he provides. It is important to cover yourself in Jesus Christ blood and pray for angelic protection. Something I think will be good, it is that we are living right with God, as best we can to the unsaved not be pointing fingers at us, so we risk our testimony would fall.

  We should live as sinless as possible and do everything we can to live by the Ten Commandments, I know it is only Jesus who has managed it, but we must strive for it. We have sin in our lives, we should pray for forgiveness and therefore forgive those who have hurt us more. We're basically sinners all know there is none of us is perfect and if there is anyone who believes that we must repent countries next to no side has been perfect is Jesus.

My hope with what I write here is that I want each of us acting on God's word and go out into the city we live in and proclaim Jesus Christ as Lord and Savior and a cry from the heart that they must learn to love know who they are looking into all possible occult Hey, but we know that God is love.

Jak.1.22-23
Be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. v23 The person hear the word but not doers, looks like someone who sees his own face in a mirror:

1.Joh.4,16
And we know and believe in the love God has for us. God is love, and whoever is in love lives in God, and God abides in him.

Let us reach out with the love we have to give to others and take the spiritual battles that come with and act on the Word stand firm in the faith. Reach out to people around you and formiddel FAITH, HOPE and LOVE, especially in these times when people around you are searching.

1.Kor.13,13
And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is love.

Come! Let us go out in a body and gain the unsaved souls into Jesus. God has given you a talent, a gift that you can use, think creatively.
I have no chance to say everything one I want here, but I hope I have understood what I think and want in the name of Jesus.

Amen!

 
I wish you God's richest blessings and peace over your life and services.

God's peace!

Ruth
 
🙂
 

Sladder - plidder -pladder

 
Sladder er roden til meget ondt. I Bibelen står der, at sladder slår ihjel. Tankevækkende....

Når man er kristen, må man tænke på, hvordan man omtaler andre mennesker, for vi skal huske på, at vi alle er Guds skabninger.

Der er mange, der har travlt med, hvordan andre ser ud - hvordan de går eller hvordan de opfører sig, ja, der er mange punkter hos det enkelte menneske man kan gå ind og kritisere, nu skal jeg lige minde om, at gud hader sladder. Gud elsker det enkelte menneske, det er dyrebart for ham

Jeg tænker på, hvordan mennesker kan tale grimt om hinanden, så det går hen og bliver et mareridt for dem der bliver sladret om. Kan vi tillade os at sladre, når vi er kristne? Nej det mener jeg ikke, er der nogen der vil sige, "jamen vi er jo knu mennesker," ja, det er vi, men vi er kristne mennesker, der har del i Guds kærlighed og vi har lært, at vi skal elske mennesker med Guds kærlighed, så hvordan kan vi sladre om andre Guds skabninger???

Jeg gik en tid og talte med en anden kvinde og jeg gav hende ret i mange af de kritikpunkter, hun havde om personen, der gik nogle dage, så kom jeg til og tænke på denne person, som vi havde omtalt mindre pænt, da kom jeg i tanker om en prædiken, jeg engang havde hørt og så bad jeg gud om tilgivelse og omvendte mig, da der står i Bibelen, at Gud hader sladder og at man skal huske at feje for sin egen dør, før man fejer for andres eller som der står skrevet lidt på en anden måde med samme betydning i Bibelen "Det er så let at se splinten i sin brors øje, men svært at se bjælken i sit eget øje.....

Ikke nok med det, så skal vi jo give andre mennesker tid til at opdage deres egne fejl, så de kan ændre på dem, De kan jo gå og tumle med lidt af hvert. Vi skal give plads i vore hjerter til at elske alle mennesker med Guds kærlighed, nogle kan være svære at elske, men gør det alligevel, fordi Gud siger det. Så kunne det være, vi havde lettere ved at nå mennesker, for de kunne jo den tanke, at de hellere vil være sammen med kristne, fordi de bliver elsket betingelsesløst.

Lad Guds kærlighed lyse fra dig, lad Guds lys skinne gennem dine øjne, husk øjnene er sjælens spejl. Din måde at være over for andre mennesker, har også noget at sige, har du tænkt på, hvordan du møder dine medmennesker? Er det med kærlighed eller fordømmelse? Når du ser en "drukkenbolt" væmmes du så? Når du ser en hjemløs, hvad tænker du så? Når du møder dem burde din kærlighed virkelig komme til udtryk. Hvis der er en "landsbytosse", der hvor du bor, taler du lige så grimt og hånende om ham som de ufrelste gør? eller viser du ham, at han er god nok som han er og taler med ham???

Det er mange ting og sager hos ande mennesker, vi kan komme til at se ned på, men, med hvilken ret gør vi det?

Jeg mødte ofte en "landsbytosse" rundt omkring, det var ret tit, jeg stødte på manden. Jeg hilste på ham, men han vidste aldrig, hvor han skule gøre af sig selv. Han var meget usikker og turde knap nok stole på, at jeg ikke sagde noget grimt. Jeg gik tit og tænkte på "tænk på alt det grimme har har hørt på gennem tiden og måden han var blevet behandlet på". Modet har han nok hentet i sine øller oftest var han alene såret, bange, ked af det og han skammede sig.......gad vide, hvor mange der har sladret og rakket ned på ham.........han døde ensom. 

Stop med at sladre om andre, kender du deres liv eller har du husket at se på dig selv først? Måske er det det du ikke kan lide ved dig selv som du projicerer over på den du sladrer om.........Tænk før du taler og, hvad er det du vil til og fortælle om den person er det positivt eller negativt - tror ikke lige kritik kommer fra Gud.

Jeg fandt dette og tillader mig at dele det her, det er så godt skrevet altså og sandt.

"Før du dømmer mig, så tag lige mine sko på. Gå samme vej gennem livet, som jeg har gået.
Snuble over de sten, jeg har snublet over. Bearbejd tabet af de mennesker, jeg har mistet. Stå de følelser og hændelser igennem, som jeg har gjort.
.....Rejs dig altid op igen og gå samme vej, som jeg gjorde. 
Efter alt dette kan du dømme mig eller også erkende, at også du "kun" er et menneske......" <3

Kære søstre og brødre, vi må altså lære, det der med at møde vore medmennesker med Guds kærlighed og lade den lyse ud af vort indre. Og ikke kun i ord, men også i handling.

Guds fred!

Ruth :-)

Gossip - bla bla bla......

Gossip is the root of much evil. The Bible says that gossip kills. Thoughtful ....

When you are a Christian, you have to think about how to refer to other people, we must remember that we are all God's creatures.

There are many who are busy with how others look like - how they go or how they behave, yes, there are many points in individuals to go in and criticize, let me just remind you that God hates gossip. God loves the individual, it is precious to him

I wonder how people can talk bad about each other, so it ends up being a nightmare for those who are being gossiped about. Can we allow ourselves to gossip when we are Christians? No, I do not think there is anyone who would say, "Well, we're nodal people," yes, we are, but we are Christian people who share in the love of God and we have learned that we must love people with the love of God, so how can we gossip about other God's creatures???

I went one time and spoke with another woman and I agreed with her in many of the criticisms she had about the person who went a few days, so I came to and think about this person, as we had mentioned less nicely, then came I remembered a sermon I once heard, and so I asked God for forgiveness and repented, as it says in the Bible that God hates gossip and that you must remember to put its own house in order before sweeping of others or as it is written slightly differently with the same meaning in the Bible "It's so easy to see the speck in his brother's eye, but hard to see the beam in his own eye .....

Not only that, we must of course give other people time to discover their own mistakes, so they can change them, can they go and grapple with some of each. We must make room in our hearts to love all people with God's love, some can be hard to love, but do it anyway, because God says so. So it could be, we had an easier time reaching people, for they did the thought that they would rather be with Christians because they are loved unconditionally.

Let God's love light from you, let God's light shine through your eyes, keep eyes are mirror of the soul. Your way of being with other people, also has something to say, have you thought about how you meet your fellow man? Is it love or condemnation? When you see a "drunkard" disgusted you so? When you see a homeless person, what do you think? When you meet them should your love really be expressed. If there is a "village idiot", where you live, are you talking just as ugly and taunting him as the unsaved do? or you show him that he is good enough as he is and talk to him???

It is many things at the duck people we can get to look down on, but, by what right do we do it?

I met often a "village idiot" around, it was very often, I encountered the man. I greeted him, but he never knew where he frown do with themselves. He was very insecure and dare hardly trust that I have not said anything nasty. I went often and thought "Think of all the ugly have heard on through time and the way he had been treated". The courage he has probably picked up in his beers usually he was only wounded, scared, sad, and he was ashamed ....... wonder how many people have slandered and denigrated him ....... .. he died lonely.

Stop gossiping about others, do you know their lives or have you remembered to look at yourself first? Maybe it's what you do not like about yourself as you projecting onto the one you gossip about ......... Think before you speak and what it is you want to and tell the person it is positive or negative - do not just criticism comes from God.

I found this and allow me to share it here, it is so well written words and true.

"Before you judge me, take just my shoes on. Viewing path through life, as I've gone.
Stumbled upon the stone that I have stumbled across. Edit the loss of the people I've lost. Stand the emotions and events through which I have done.
..... Arise always up again and go the same way as I did.
After all this you can judge me or also recognize that even you "only"  is a human ...... "<3

Dear sisters and brothers, we must therefore learn what to meeting our fellow human beings with love of God and let the light out of our home. And not only in words but also in deeds.

God's peace!

Ruth :-)
 

Vækkelse....Hvordan?......


Vækkelse....hvordan???....

Hej 

Jeg sad og læste lidt i min bibel (den nyeste oversættelse) og så faldt mine øjne på 

Ef. 1,23 Han som fører alt til fuldendelse på alle områder, når sin egen fuldendelse gennem ENHEDEN med sin menighed. 

Faktisk er det et meget stærkt ord. Som jeg ser det, at når menighederne finder sammen og respekterer den forskellighed og mangfoldighed, der i dem og den måde der bliver holdt Gudstjeneste på. Ligeså må menighederne på trods af forskelligheden blive enige om og i enhed sige, vi har samme mål og vi tror på den samme Gud, så lad os blive enige om, at vi har samme mål, nemlig vækkelse, dvs. en forvandlig af mennesker, meninger, tanker og dermed samfund. 

Så vil Jesus Kristus føre ALT på ALLE områder til fuldendelse, der lyser frem, når menighederne bliver enige=enhed=vækkelse=frelse=helbredelse af ALLE sygdomme, ALLE skrøbeligheder og ALLE psykiske lidelser og krøblinge bliver genoprettet. Dvs. at INTET ondt skal have plads nogen steder og det vil føre til forvandling af både mennesker og samfund. Halleluja! Amen! 

Jeg har lige lyst til at tilføje, at vi som mennesker må stoppe med at kritisere hinanden og se ned på hinanden, bare fordi vi ikke gør som de "andre". vi må give plads i vore hjerter til at Gud kan bruge os som han vil og ikke som vi vil. Vi skal huske på, at vi alle er mennesker, der er ikke nogen der er hævet over andre pga. titel eller andet. Jeg tror på, vi må tættere ind til Gud og høre, hvad Han siger og vil ha`os til. Bare læs Salme 15 selv.

Jeg går ofte og tænker, jamen Gud du vil jo have, vi skal blive lige som Jesus og handle og tænke som ham, det er ikke så ligetil, men hver dag kan gøres til, at vi øver os på det, ved at læse i vores bibel og bede og tilbede og drikke af det levende vand, der er en kilde som aldrig tømmes vi kan drikke af. Halleluja! Pris ske Gud for det. 

Jeg vil afslutte med at sige, at du er velkommen til at give respons og et par afsluttende ord.
Fil. 4,13

Alt dette kan jeg alene ved den styrke, Kristus giver mig.
2. Kor. 4,7

Vi lever i tro og ikke på grundlag af det, vi kan se.

Mon det er det, der fører til vækkelse???

Jeg brænder for at se vækkelsen bryde igennem her i Danmark Guds vilje ske

Gud velsigne dig! 

Kærlig hilsen

Ruth   🙂

Danmark har brug for dig

Mit hjerte brænder mere og mere for, at vi rykker sammen og går ud på gader og stræder og deler det gode budskab, Jesus kommer ikke, før alle har hørt, hvordan skal de høre, hvis vi ikke går ud?

Jeg tænker meget over den tid, vi lever i nu. Der er ingen tvivl om, at det er de sidste tider, vi lever i. Vi hører, hvad der foregår rundt omkring i verden og pludselig lyder det sandelig, at russerne er på vej ind i vores luftrum og skønt at høre, at der er observatører, der er parat til at forsvare dansk luftrum. Respekt!

Er du også parat til at forsvare Danmark og det danske flag? Vi kan gøre en forskel, ved at stå sammen i bøn og lovsang, rykke tættere sammen og være lydige mod den missions befaling Jesus gav os både i (Matt 28,18-20 og Mark.16,14-17).

Det er en befaling og ikke en forespørgsel, ikke din nabo, men dig.

Jeg var til et møde, hvor der blev sagt, at der vil komme vækkelse i Danmark, men bliver det en muslimsk eller en kristen vækkelse?
Hvad foretrækker du?

Jeg synes, at danskerne er mere åbne end nogenside, for at høre om Jesus og mærke Guds kærlighed. Den ånd af mammon, der har styret verden i flere år, må skiftes ud med Guds kærlighed og at vi må stole på han er med os og giver os, hvad vi har brug for. Han sørgede for fuglene og blomsterne........så vil han også sørge for os hans børn.  Som der står skrevet i Matt.6,33: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift". Der kan vel skrives en hel prædiken ud fra det ord min pointe er, at vi må stole på Herren og hans beskyttelse. Vi må lade os fylde med Helligånd og kraft og iklæde os Guds kærlighed og række ud med den, de mennesker derude er så åbne og trænger til at møde ægte kærlighed, så når vi går ud, må vi også være gennemsigtige med vore liv, for skjuler du noget, kan de mærke det.

Jeg har et ønske om at se Danmark forvandlet i Jesu navn andre vil nok kalde det en transformation sprængfyldt med Guds Ånd, så synd ikke kan trives og mammons magt falder til jorden. 

Sammen kan vi gøre en forskel og sprede Lys i mørket, i  Salme 60,1 står der, "Rejs dig bliv lys".

Jeg ønsker, at vi rejser os og bliver lys, der hvor vi er og kan samles rundt i Danmark også de byer, vi ikke bor i. 

Personligt elsker jeg og blive brugt af Gud, han har givet mig en del sange, som jeg har modtaget i Guds nærvær, der priser Guds skaberværk og nogle, der rækker ud med ønsket om, at de modtager frelse andre igen lovsange og tilbedelses kor.
Mit hjerte banker for Danmark og jeg elsker mit fædreland og mit smukke flag Dannebrog. 
Jeg har skrevet en sang, der hedder Hejs det danske flag og det synes jeg, vi skal gøre med en vis stolthed.     

Der står i Salmerne, at vi skal prise Herren og hans skaberværk, det har jeg forsøgt i sangen, jeg fik. Her er teksten:
 
Hejs det danske flag

Se dagen i dag 
solen skinner på et tag
fuglen flyver højt
over himlen blå og klar
og det gode vejr
skal vi nyde mens det er her
Hejs det danske flag 
og tak Gud for i dag.

Se skoven stor og grøn
hvor naturen dog skøn
se dig omkring
på alle de smukke ting
se på det der gror og spirer
lyt engang, hvad dyrene siger
Hejs det danske flag
og tak Gud for i dag.

Vi bor i et yndigt land
børn, kvinde og mand
vi kommer mange steder fra
vi må pas på det vi har
vi må standse had og krig
og gøre det vi ka` li`
Hejs det danske flag
og takke Gud for i dag.

Solen den går ned igen 
og farver himmelen
i det smukke røde skær
det er godt at være her
der` så meget vi kan li'
vi må leve i harmoni
Hejse det danske flag 
og takke Gud for i dag.

Tekst/musik af Ruth Kristensen

Gud velsigne dig!

Mvh Ruth :-)
 

Kommentarer

05.01.2011 10:16

Hans K. Andersen

Hej Ruth! Du har meget godt at sige, og det er sandt. Jeg er ikke negativ, men et minus ved denne side er, at der er rigtig meget forskelligt på en side.

27.02.2010 21:09

oluf borremark

hej Ruth
tak for de dejlige ord du har på din hjemmeside mn så glad når man kommer derind heren velsigne dig rigt og bevare dig fra ALT ondt kh olul

13.02.2010 15:13

oluf borremark

hej Ruht
du har fuldstædig ret vi bruger hvor tid forkert i stedet for at bruge den på Gud for har siger i sit ord mon finder trende når jeg tiibage