Kærlighed

En ensom svale så jeg dale fra himlen herned,

den landede på en lille gren i det store rosenbed.

Den kom helt alene med en besked, der var fyldt

med masser af kærlighed, ja, den spredte glæde

og fred. Det var så det den ville i al sin enkelhed.

 

Ruth Kristensen

Himlen

 

Danser over engen
Ser på blomster sengen 
Hvor er det dog smukt
Sommerfuglen flyver så glad 
og fri med vingen oplukt.
Den flyver hen over engen sætter sig på rosen og hen forbi mosen, hvor træerne vejrer i vinden 

den fejrer over bjerg og i slugt aer drengen på kinden.

Glæden den fejres og livet lige så
Se, hvor tiden den gå og gå.
Se fuglene de flyver hen over himlen så smukt, se derhenne er den grønne viadukt. Der løber en flod af Levende vand, der er rigeligt til hver kvinde og hver mand som bor i der ganske land.

Nonnen lukker slåen, munken står på broen og nyder det smukke syn
Glæder sig over ikke at bo i byen.
Et smukt scenarie udspiller sig tænk det har Gud skabt til dig og mig. Gud er god han giver os mod til den kommende tid, hvor vi må bede med flid.

For det varer ikke længe min ven, for Jesus kommer snart igen og tager os med på Himmelfart. Er du klar med olie på lampen eller ender du i hampen?
Der er et valg, der skal tages, er det mod Himmel eller Helvede, du drages? Valget er dit endda helt kvit og frit, men der er det dit valg, der tæller og husk, det er evigheden det gælder. Himmel eller helvede.

Fisken har gælder og svømmer i livets vand og ved bredden står en hellig mand. Det er Sankt Peter, han er næsten to meter og han vil spørge, hvad vil du gøre.
Hvad har du gjort med livet dit. Har du tilgivet kvit og frit.

Så kan vi gå gennem Perleporten og vandrer på gader af Guld, der er et evigt kærligheds-lys så smukt, der er en hvid pavillon med smukke blomster og rundt om et espalier med smukke blomster i rige farver og lidt grønt. Træerne blomstrer så skønt. En fred eksisterer og kærligheden regerer.

Maden smager himmelsk, jeg tror, at du Himmelen vil elsk'. Ja, der er et evigt lys mærk et himmelsk kys på din kind og mærk Helligåndens sus, jeg foreslå vil, ar du skal tro på Jesus. Giv ham dit hjerte og lad ham tage din smerte. Han gerne herligheden med dig deler, så du den dag, kan gå gennem Himlens porte af Juveler. Amen!

Skrevet af Ruth Kristensen d.23/9-2015

Jeg fik det 1. Vers i drømme og da jeg skrev det ned kom resten. Guds fred

Heaven

Dancer meadow                                  (Translated with google)

Looking at the flower bed
Where it is beautiful
The butterfly flies so happy
and free with the wings spread.
It`s flying across the meadow sits on the rose and go past the marsh where the trees flying in the wind
it celebrates the mountain and gorge pats the boy on the cheek.

The joy it is celebrated and life as
See where time on going and going.
Watch the birds flying across the sky so beautiful, look over there is the green viaduct. There runs a river of living water, there is plenty to every woman and every man who lives in the whole country.
The nun closes blackthorn, the monk standing on the bridge and enjoy the beautiful sight
He enjoy not to stay in town.

A beautiful scenario unfolds think that God has created you and me. God is good, he gives us courage for the future, we must pray diligently.
For it will not be long my friend, for Jesus is coming soon again and takes us on Ascension. Are you ready with our lamps, or end up in the hemp?
There is a choice to be made, it is against Heaven or Hell, you drawn? The choice is yours even completely free of charge, but it is your choice that matters and remember, it's eternity terms. Heaven or Hell.

The fish have valid and swim in the water of life and the banks is a holy man. It is St. Peter, he is almost two meters and he will ask what you will do.
What have you done with your life. Have you forgiven absolutely free.

Then we go through the pearly gates and walk on streets of gold, which is an eternal love-light so beautiful, there is a white pavilion with beautiful flowers and around a trellis with beautiful flowers in rich colors and a little green. The trees bloom so beautiful. A peace exists and love reigns.

The food tastes heavenly, I think you heaven will love '. Yes, there is an eternal light noticeably a heavenly kiss on your cheek and feel the Holy Spirit rush, I suggest will, scar you must believe in Jesus. Give him your heart and let him take your pain. He would like the glory with you share, leaving you the day can go through heaven's gates of Jewels. Amen!

Written by Ruth Kristensen 23rd / 9-2015
I got the first verse of dreams and when I wrote it down came the rest. Gods peace!

Efterår

 
Når jeg ser ud på de grønne enge,  har 
blæsten været længe, men, når jeg ser 
ud, tænker jeg på Gud. Ser blomsterne 
klædt i det fineste  skrud, som skal de 
pynte Jesus Kristi  brud. Græsset så fint 
grønt, som alt, der lige er begyndt. Men 
nu er sommeren  ovre og efteråret begyndt 
og træerne klædt  i mange farver og blomst-
erne stråler i mange smukke farver og 
nuancer. Gud giver os mange chancer, til 
at ændre vore liv og blødgøre vore hjerter 
og tillid til ham gi`.

Skrevet af Ruth Kristensen 2012

Mit hjerte

Mit hjerte banker
Du er i mine tanker
Jeg drømmer smukke ting
Fyldes af Helligåndens vind
Mærk jeg aer din kind
Nusser kærligt dit hår
Håber jeg dig får
Skrevet af Ruth Kristensen

EnsomhedEnsomheden kan være tung
Uanset om man er gammel eller ung
Tosomheden kan være smuk
Når vi vort hjerte opluk
Livet kan være svært
En dag får vi det lært
Ensomhed, kedsomhed
Nej, hellere tosomhed og kærlighed
Det giver sjælen fred.
Skrevet af Ruth Kristensen

Bare tanker


Meget er bare tanker og ord
Noget ved vi, andet er noget vi tror
Der er himmel og jord
Der er søster og bror
Lever vi livet eller hænger det i en tynd snor
Jeg på Jesus tror
Står på Guds Ord
Vi lever alle på denne jord
Som Gud skabte ved sit Ord
Lad os derfor bevare vor jord.
Skrevet af Ruth Kristensen

Flyvende tankerTankerne flyver rundt
Sommetider gør det ondt
De flyver til venstre og højre
Nogen gange flyver de højere
Jeg må åbne mine øjne
Afsløre satans løgne
Jeg må smile og se
Noget godt kan ske
Jesus kom ind i mit liv
Han mig et helt nyt liv giv`
Nu takker jeg Gud
Lever min tro ud
Kærlighed, tilgivelse,
Glæde og fred
Jeg må tro på retfærdighedSkrevet af Ruth Kristensen

Naturens gangJeg sidder og beundrer den smukke natur
Fuglene flyver,
Træerne vejrer
Vinden blæser i mit hår
Tænker på tidens ur
Der bare går og går
Gad vide.....
Hvordan her ser ud om 1000 år....
Nå, pyt
Jesus gør alting nyt
Amen!


Skrevet af Ruth Kristensen

Sneen

Nu daler sneen hvid
Vinden er hård og strid
Det stormer og rusker
Den gemmer sig i busker
Det fyger og alting lukker
For naturen aldrig slukker
Sin hærgen og rasen
Det er naturens væsen
Vi slider og slæber
Efter godt vejr vi stræber
V må alle stå sammen
Når alt ej er fryd og gammen
Vi har en tro og et håb på
At alting nok skal gå
Så jeg håber vi får
Et rigtig godt forår
Vi må se mod lysere tider
Når sneen os bider

Skrevet af Ruth Kristensen

ForårTiden går og går
Det er med raske skridt
Nu er det endelig forår
Jeg er med på livets ridt
Ja, der er noget jeg ikke forstår
Og andet jeg ikke formår
Men, kulden er borte glemt
Nu er jeg glad og opstemt
Naturen springer ud
Jeg takker Gud

Skrevet af Ruth Kristensen

Solen skinner

Se solen skinner over Danmark.
Se på hver en strand, sten og mark.
Om morgenen står solen op og skinner
som guld på hver en blomst, hvert et træ og på muld.

Solen skinner på vore kinder, 
sidder ved havet, som bruserog husker gode minder og vinden suser. Se på naturen, hvor er den dog smuk og se,fuglene har vinger, vi må bevare den.Skrevet af Ruth Kristensen

Listen & LookListen to the wind
It whisper in the trees
and blows over the mountains
and over the seas.
Look at all the beauty
around you...nothing is
like it.
God created it all, oh
praise the King of kings
and Lord og lords.
He deserve it.
Let us give him all hounor
and glory and nothing can
compare with him.
Halleluja! Amen!Skrevet af Ruth Kristensen

Livet


Livet er dejligt
Livet er skønt
Livet er smukt
Livet er grønt
Livet er til for at leve det
Livet er til for at bruge det
Livet er til for at lære det

Livet kan være hårdt
Livet kan være langt
Livet kan være trangt
Livet kan være kort
Livet kan være noget skidt
Livet kan være godt

Livet kommer
Livet går
Det er et lignende liv mange får
hvem har sagt, at Livet skulle være let???


Skrevet af Ruth Kristensen

Naturlige tanker.......


Hvor naturen dog er smuk og ren,
se den søde fugl, der sidder højt på gren.
Solen skinner på himlen højt
og fuglen krydrer med sit smukke fløjt.
Ja, lyt til havets brusende bølger
pas på du ikke ved tankerne dølger
og vindens susen i træerne,
    i bækken du får dyppet tæerne....i vand
Ja, Gud bevare Danmark
mit dejlige fædreland!


Skrevet af Ruth Kristensen 2011

Kommentarer

17.04.2012 16:13

Angelina isabel maria jensen

virkeligt nogle dejlige digte,,

09.07.2011 18:27

oluf borremark

hej lille søster
hvor er det sadt og smukt kh bror Oluf

26.04.2011 21:45

Birgit

Tak Ruth for de smukke digte og jeg takker Gud for den smukke gave Han har givet dig. Kærligst Birgit

25.02.2010 11:38

Irene Mikkelsen

Hej Ruth. Det er da helt fantastiske dejlige vers, digte du har skrevet her. Det er rigtigt godt.
Kærlig hilsen
Irene

28.12.2009 16:35

michael S

det kan jeg godt bruge de digte