hvod er omvendelse?

Flere steder i Bibelen står der om at manglende omvendelse, kan holde os fra

Frelse.

2.Pet.3,9
Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.

Frihed

Es.1,27
Zion skal udfries med ret,
      dens indbyggere med retfærdighed.

Lægedom

Es.6,10
Dæk dette folks hjerte med fedt,
      gør deres ører tunge, luk deres øjne til,
      for at de ikke skal se med øjnene,
      høre med ørerne og fatte med hjertet
      og vende om, så han må helbrede dem.«

samt

Matt.13,15
For dette folks hjerte er dækket med fedt,
      og med ørerne hører de tungt,
      og deres øjne har de lukket til,
      for at de ikke skal se med øjnene,
      høre med ørerne og fatte med hjertet
      og vende om, så jeg må helbrede dem.

Liv

Luk.13,3. 5.
V3. Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.

V5. Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.«

Tilgivelse

Apg.2,38

Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.

og

Apg.5,31
har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd for at give Israel omvendelse og syndsforladelse.

og

Apg.8,22
Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pønser på.

Forståelse af skriften

2.Kor.3,16
»Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort«

og

2.Kor.3,3
Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig! Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig.

- og mange andre Gudgivne løfter til os.
I Bibelen står der ofte....kom til tro......Vendte sig til Herren,...blev reddet, i forbindelse med omvendelse.

Matt.3,8
Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver.

Bevis med jeres liv, at I virkelig har taget afstand fra jeres synder.

Luk.3,3
Han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse,

og

Luk.15,7
 - Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

(om de 99 får)

Luk.24,47
 og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem.

- Jesus slutter af med denne befaling "Budskabet om omvendelse og tilgivelse ved tro på mig, skal bringes til alle folkeslag)

Apg.5,31
Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd for at give Israel omvendelse og syndsforladelse.

- Ham har Gud nu ophøjet og givet pladsen ved sin højre side. og Ham har han gjort til leder og Frelser, således at Israels folk kan få anledning til at vende om fra deres synder og blive tilgivet.

Apg.11,18
Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde: »Så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet.«

og

Apg.20,21
Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus.

(om også at gælde for ikke-jøder)

Apg.26,20
  Men jeg forkyndte først for dem i Damaskus og derefter i Jerusalem og i hele jødernes land og så for hedningerne, at de skulle omvende sig og vende om til Gud og gøre de gerninger, som omvendelsen kræver.

Først forkyndte jeg for jøderne i Damaskus, så i Jerusalem og i hele det jødiske land og derefter for de ikke-jødiske folkeslag. Budskabet drejer som om at ændre sind og vende om til Gud og derefter lade det nye liv udmønte sig i handling.

Rom.2,4
Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse?

2.Kor.7,9-10
-er jeg nu glad, ikke fordi I blev bedrøvede, men fordi I blev bedrøvede til omvendelse. Jeres bedrøvelse var nemlig efter Guds vilje, så I altså ikke har lidt skade af os. For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død.
(bedrøvelse fører til omvendelse)

2.Tim.2,25
Han skal med mildhed irettesætte dem, der siger imod, om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden .

- med Guds hjælp ændre mening og komme til erkendelse af sandheden....

2.Pet.3,9
 Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.

-
at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse.

Omvendelse er = En nødvendighed for Frelse.

For mig betyder omvendelse:
At jeg frasiger mig synd.

Jeg omvender mig fra (en daglig eller tilbagevendende proces); synd, tanker, handlemåde....


Frelsen hvordan bliver du født påny....* Bekend din synd og bed Jesus om at tilgive dig Apg.3,19.

* Tak Ham, fordi Han elsker dig så højt, at Han døde på et kors og påtog sig straffen for alle DINE fortidige, nutidige og fremtidige synder. Rom.5,18 og Joh.3,16 dvs. der skal finde en omvendelse sted, så du ikke lever som du plejer, men hvor du må bruge Bibelen som rettesnor for dit nye åndelige liv.

* Bed Ham komme ind i dit hjerte og dit liv som Herre og Frelser. Han vil høre denne bøn og opfylde den. Apg.4,12 og Rom.10,9.

* Benyt dig af den først givne anledning til at fortælle nogen om din beslutning. Rom.10,9.

* Glæd dig! Du har nu modtaget frelsen, er blevet et barn af Gud og medarving til alle Kristi rigdomme Rom.8,17 og Gud har endnu mere til dig.

* Bed Ham døbe dig i sin Hellige Ånd. Det er det eneste, som virkelig kan give dig kraft og styrke til at leve et sejrende liv i Kristus Apg.1,5 og 8.

* Bed om et bønnesprog og begynd højt at udtale nye ord og lyde, som kommer til dig. Det sprog adskiller sig fra andre sprog, du nogensinde har lært. Helligånden taler til Gud igennem dig via dette bønnesprog Apg.19,2 0g 6 samt 1.Kor.14,2 og 4.


Vælg Jesus som Herre og vis ham lydighed, så vil du opleve ham som Kongen, der formår at trække i 10.000 tråde i dit liv.Kalenderen fuld af notater.
Man er effektiv, der sker noget.
Du er noget, for din kalender er fuldt
overtegnet lang tid frem.
Tiden tar` over. Tiden har magten.
Var er ikke nogle kryds,
du kunne have sagt nej til?
Livet bliver en jagen omkring.
Men Jesus står midt i det hele lige foran dig,
med udstrakte hænder og siger, kom hid til mig
alle I,  der er trætte og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile.
Ville du så sætte dig ned og
lade Jesus se din kalender, der blev slettet?
Var du villig til nye kryds, der betød stilhed, hvor Guds Ord og bøn skaber liv?
Nyt liv! Ny tid! Så du som barnet har al den tid, du behøver til bøn og arbejde.

Et helt nyt liv* Ved du, at kærligheden er den største magt i verden?

* Ved du, at du er elsket med en evig kærlighed?

* Ved du, at Gud kendte dig før du blev født?

* Ved du, at Gud skabte dig i sit billede?

* Ved du, hans øjne har fulgt dig hele livet?

* Ved du, at han ønske er, at dit liv må lykkes?

* Ved du, at al glæde og fred kommer fra ham?

* Ved du, at Jesus døde på korset for at frelse dig?

* Ved du, at enhver der påkalder Jesu navn frelses?

* Ved du, at Jesus tilgiver synden, når vi bekender den?

* Ved du, at enhver der tror på Jesus, har et evigt liv?

* Ved du, at der er indre lægedom ved at tilgive andre?

* Ved du, at velsigne er at tale godt om andre?

* Ved du, at den der tjener er størst?

* Ved du, at Guds ord siger: Jeg, Herren, er din læge?

* Ved du, at der er fysisk lægedom ved Jesu sår?

* Ved du, at Djævelen vil stjæle, slagte og ødelægge os alle?

* Ved du, de første kristne kom dagligt sammen?

* Ved du, at man sagde: Se, hvor de elsker hinanden?

* Ved du, at de kunne ikke lade være med at tale om Jesus?

* Ved du, at det var Helligånden der gav dem kraften?

* Ved du, at det er godt at læse i Bibelen hver dag?

* Ved du, at det hjælper at bede til Gud hver dag?

* Ved du, at Jesus snart kommer igen - er du rede?

* Ved du, at du idag kan begynde et helt nyt liv?

ET EVIGT LIVHvordan tager mand imod Jesus i sit liv?1. Der findes en Gud, som har skabt dig. Han elsker dig, som du er lige nu.

2. Du og jeg har vendt Gud ryggen. Det har alle mennesker. Bibelen kalder kløften mellem Gud og mennesker for synd. Det virker nogenlunde som når rødderne fjernes på et træ. Det visner.

3. Vi kan ikke selv løse det problem. Her hjælper hverken politisk arbejde eller fromme øvelser. Det vidste Gud godt. Derfor gav han os Jesus Kristus. Han er den eneste vej til Gud.

4. Nu er det vores ansvar at vælge. Hvad gør vi med Jesus Kristus? For at få fællesskab med Gud igen, må vi tage imod Jesus Kristus i vore hjerter og omvende os fra vores synder.

5. Det kan ske igennem en enkel og ærlig bøn, fx. sådan:  "Jesus, hvis det her er rigtigt, så vil jeg leve med dig. Tilgiv mig, at jeg har vendt dig ryggen og syndet. Fra nu af åbner jeg mig for dig. Tag hånd om mit liv."

Her begynder livet. En lille spire indefra, som vokser til en fast tillid. Skridtet bliver til vandring.

Du kan læse mere om det i Bibelens Nye Testamente, Johannes Evangeliet kapitel 1:12, 3,16 og 14,6.

Find sammen med andre troende. Der findes kristne fællesskaber overalt. Der er både frikirker og folkekirker som er aktive, der findes også hus-grupper med af mennesker, som tror på Jesus. Det afgørende er ikke, hvilken kirke det er. Find det sted, hvor du føler dig bedst hjemme og får opfyldt dine åndelige behov.

Det er fuldbragtDu er elsket


Er du ensom her i verden,
er du rådløs og forsagt,
led du "skibbrud på din færden",
hør så her, hvad Gud har sagt:

"Du er elsket. Jeg har købt dig
med det dyreste jeg har.
Prisen blev min Søn på korset.
Han som dine synder bar."

"Du er elsket" - hvilken tanke,
har du ike vidst det før?
O, da må dit hjerte banke,
og du må åbne dets dør.

Kun hos Ham du fred kan finde
tag imod Ham, pris Hans navn,
lad blot dine tårer rinde.
Han vil stille alle savn.

"Thi enhver, der påkalder
Herrens navn, skal frelses."
(Romerbrevet 10 vers13)Udgiver Apostolsk kirke Lykkegårdsvej 67 Kolding

FrelsesbønKære Fader..


Jeg ved, at jeg er en synder, og behøver din tilgivelse.

Jeg tror, at Jesus Kristus døde for mine synder.

Jeg er villig til at vende mig fra mins
synd.

Nu indbyder jeg, Jesus Kristus til at komme ind i mit liv, som min personlige Frelser.

Jeg er villig til, ved Guds nåde at følge og adlyde Jesus Kristus som er Herre i mit liv.

Amen!

Ordet


- Af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven. (Efeserbrevet 2,8)

Når vi frelses ved tro - og det siger Paulus jo her, at vi gør - kan vi så ikke bare tage en lille del af æren for vores frelse?

Nej, det kan vi ikke. At vi frelses ved tro, betyder ikke, at vi frelses ved egen vilje eller kraft. At vi frelses ved tro er netop en stærk understregning af, at det er, Kristus, der frelser. Når vi tror, giver vi afkald på at gøre noget selv og vover at regne med, at det Kristus har gjort er nok - også til vor frelse.

Troen er altså ikke en god gerning!

Derfor er det helt og fuldt af nåden, vi er frelst, nåden som Kristus forkynder den. Frelsen rækkes os frit og betingelsesløst af Gud.
Derfor tør vi også tro på, at vi er frelst af nåde. Når vi kender Kristus, har hørt om hans død og opstandelse og alt det, som de begivenheder betyder for os, så tør vi også takke for, at vores frelse hermed er vundet. Gaven er givet os.
Her må vi hvile trygt. Når anfægtelsen ryster os og spørger, om der virkelig er dækning for vores synder, så tør vi holde fast ved, at det er der, og forhåbentlig vil den dag være en eller anden, der vil minde os om det. Det kan vi godt have brug for.
Og vi må have lov til at sige det videre til andre, både dem der aldrig har hørt før, og dem der måtte have særligt brug for at høre det igen Amen!

Kommentarer

09.07.2015 12:23

Kenneth Andreasen

Tak for smukke og sande ord. Copy / past bliver lige benyttet

10.07.2015 00:31

Ruth Kristensen

Tak Kenneth Andreasen dejligt du benytter det. Gud velsigne dig!

13.03.2010 11:24

oluf borremark

tak Ruth
det er så snadt som det er sagt at vi sjak bekende vore synd
gud velsigne dig kh din ven og broder

10.07.2015 07:28

Ruth Kristensen

Ja Oluf det er sandt, vi skal ikke kun bekende vores synd, vi skal også omvende os fra den synd. 😊