Et Brev fra Jesus

 

 

Kære ven


 Jeg blev lige nødt til at sende dig et brev

for at fortælle dig, hvor meget jeg elsker dig

og har omsorg for dig. Jeg så dig i går,

da du gik sammen med dine venner.

jeg ventede hele dagen og håbede, at du

også ville tale med mig.

Hen imod aften

gav jeg dig en sol nedgang som afstultning

på din dag, og en kølig brise til at give dig

hvile.- Og jeg ventede, men du kom aldrig;

Det sårede mig mig, men alligevel elsker jeg

dig lige højt ,fordi jeg er din ven;

Jeg så dig falde i søvn i går aftes, og jegn længtes efter at røre ved din pande og dit ansigt, så jeg øste månelys over din pude og dit ansigt.

 

 

Igen ventede jeg og ønskede at komme ned til dig.

Så kunne vi tale sammen. Jeg har så mange gaver til dig. Men du vågnede sent næste dag og skyndte dig i skole. Mine tårer var i regnen.


Idag ser du ked ud af det, så ensom. Det

skærer mig i hjertet, fordi jeg forstår.

Mine venner svigtede mig også og såre

mig så mangen gangen.  Men jeg elsker dig .

Å, hvis du bare ville lytte til mig . Jeg

elsker dig virkelig.

Jeg prøver at fortælle dig

det i den blå himmel og i den stille grøne græs.

Jeg hvisker det i  træernes blade og ånder det

i bjergbækken og giver fuglene sange at synge.

Jeg klæder  dig  i varmt solskin og parfumerer duften med naturens duft.
 
Min kærlighed til dig er dybere

end havene og større end noget ønske og behov,

som dit hjerte nogen sinde har kendt.


Hvis bare du forstod, hvor meget jer ønsker at hjælpe dig. Jeg ønsker, at du skal møde min Far. Også han ønsker at hjælpe dig. Sådan er min Far.

 

Bare kald på mig, spørg mig og tal med mig.

Jeg har så meget at dele med dig.

Men jeg vil ikke skændes med dig .

Jeg vil vente, fordi jeg elsker dig

 

                     Din ven Jesus

A letter from Jesus

Dear Friend
I was just have to send you a letter
to tell you how much I love you
and care about you . I saw you yesterday
since you went with your friends.
I waited all day and hoping that you
also wanted to talk to me .
Toward the evening
I gave you a sunny fall as afstultning
on your day , and a cool breeze to give you
rest .- And I waited , but you never came ;
It hurt me me , yet I love
you just loud, because I'm your friend ;
I saw you fall asleep last night , and jegn longed to touch your forehead and your face , so I drew some moonlight over your pillow and your face .

Again I waited and wanted to get down to you.
Then we could talk . I have so many gifts for you . But you woke up late the next day and rushed you in school . My tears were in the rain .


Today you see sad , so lonely . It
tearing at my heart because I understand.
My friends let me also and hurt
me so many times . But I love you .
Oh , if only you would listen to me . I
love you really .
I try to tell you
in the blue sky and in the quiet green grass .
I whisper it in leaves of the trees and breathe it
mountain brook and give the birds songs to sing .
I clothe you with warm sunshine and perfume the scent of nature's fragrance .
My love for you is deeper
than oceans and bigger than any desire and needs,
as your heart has ever known .


If only you knew how much you want to help you. I want you to meet my Dad . Also he wants to help you . How is my Dad .Just call me , ask me and talk to me .
I have so much to share with you .
But I will not argue with you .
I will wait because I love you                      Your friend Jesus
 

Kommentarer

09.03.2016 23:02

Lauren Leahy

Jeg elsker Dig Jesus. Du er velkommen i mit liv. Altid!!!